top of page

"Å flytte en skog", er et steds-spesifikt og sosialt prosjekt som foregår på hennes skogeiendom. Det siste året er det tatt ut en del skog og det har oppstått åpne flater med store furutrær som ruver. For å forynge skogen er det vanlig å plante ny skog i slike områder. skogen frør seg selv og små furutrær dukker opp på de underligste steder. Mona samler de inn og kunstnerne som deltar på festivalen får utdelt et tre hver, som de planter der de har vært og arbeidet. Det er en handling som peker framover, men setter også fokus på det som er nå. Hvert tre markeres med vimpel og kunstnernes signatur. Om 40 år har vi en kunstskog for det grønne, for klima, framtiden og dyrelivet!

bottom of page